Baglandets vidensformidling

Møder i baglandet
Interesserede kan aftale møde i Baglandet. Her kan Baglandets medarbejdere, eventuelt med bistand fra baglænderne, formidle viden om og forståelse for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksnes problemstillinger.

Målgruppen kan være beslutningstagere, samarbejdspartnere, familieplejere, familieplejekonsulenter, socialrådgivere, pædagoger, studerende, forskere og andre interesserede.

I perioder får vi dog så mange henvendelser fra studerende, at vi ikke kan honorere alles ønsker.

Oplæg på konferencer m.v.
Baglandet tilbyder også oplæg på konferencer, ved temadage, seminarer, årsmøder og på uddannelsesinstitutioner.

Kontakt os for nærmere aftale om, hvad vi kan tilbyde.

Taksten for oplæg på konferencer m.v. aftales i hvert enkelt tilfælde.