Vi tilbyder

Baglandet er et mødested og rådgivningstilbud, og vores formål er at yde støtte i forhold til en række problemer, som tidligere anbragte slås med i hverdagen. Det kan være personlig støtte, samtaler, rådgivning og hjælp med kontakt til offentlige myndigheder og andre, herunder afsøgning af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Det er også et tilbud om at deltage i vores fællesskab i åbningstiden, hvor du kan møde andre med samme baggrund som dig selv.

Baglandet er for dig, der er eller har været anbragt i plejefamilie, på opholdssted, døgninstitution, ungdomshybel eller lignende. Hos os er du ikke bruger, men baglænder. Vi er ikke en del af det kommunale eller offentlige system, så du bliver ikke registreret. Du kommer her frivilligt når du har lyst eller behov, og alt er gratis hos os.

I fællesskab hjælper vi alle til med de almindelige daglige praktiske opgaver såsom indkøb, madlavning, oprydning og rengøring i rimeligt omfang.
Da dit overskud måske svinger i perioder, har vi stor forståelse for, at din indsats med de praktiske opgaver også kan svinge. Det er også ok indimellem bare at komme for at tage en “slapper” og hygge med de andre i vores trygge rammer.

Hvis du i perioder har mere brug for rådgivning og samtaler, end for fællesskab, er det også muligt at aftale møder udenfor åbningstiden, selvom du ikke kommer i åbningstiden.

Hvad kan du få i Baglandet:

Et mødested med snak, kaffe, fællesspisning af sund, hjemmelavet mad, fælles aktiviteter, musik og kreativitet, sommertur og traditioner, og med mulighed for at være dig selv og slappe af.

Mennesker, som interesserer sig for dig og din hverdag, som tager del i dine sorger og glæder, som støtter op omkring dig og som gerne hjælper dig med både praktiske og personlige problemer.

Fællesskab med andre, som har en opvækst eller livserfaring, som ligner din, og som derfor ved og forstår, hvorfor tilværelsen kan være vanskelig.

Mulighed for at danne netværk med de andre baglændere udenfor Baglandet.

Hjælp til at blive bedre til at klare praktiske ting i dagligdagen, såsom madlavning, rengøring, bore huller og sætte en hylde op.

Rådgivning omkring din økonomi, din bolig, din dagligdag, din uddannelse, dit forhold til din familie.

Hjælp til møder med myndigheder, læger og tandlæger, gældsrådgivere og advokater osv., hvor vi tager med dig som bisidder eller for at holde dig i hånden.

Et alkohol- og stoffrit miljø, og udendørs arealer til tobaksrygning.

Og måske vigtigst: Et kram, når du har behov for det.

Hvordan bliver du en del af Baglandet:

Du, eller din kontaktperson/rådgiver, kontakter os, eller du kigger ind en dag i vores åbningstid.

Vi taler så nærmere om, hvad vi kan tilbyde, og hvad det er, du har brug for.

Hvis vi sammen finder ud af, at Baglandet vil være noget for dig, kan du begynde at komme i Baglandet, når du har lyst.

Hvis du kender en af baglænderne, kan du også starte med at komme med som gæst.

Hvis det viser sig efter en periode, at vi ikke kan tilbyde det, som du har behov for, hjælper vi dig gerne med at finde videre til det rette sted.

Hvem kan komme i Baglandet?

Alle, der i opvæksten har været anbragt udenfor hjemmet, kan komme i Baglandet.

Hvis du er aktiv misbruger eller har andre alvorlige problemer, der gør, at du ikke er i stand til at fungere i Baglandets fællesskab, kan vi hjælpe dig med at finde andre relevante tilbud, der bedre passer til din nuværende situation.
Du er selvfølgelig velkommen i baglandets fællesskab igen, når din situation har ændret sig, og du igen kan fungere i fællesskabet.

Børn:

Hvis du har børn, må de hjertens gerne komme med i Baglandet alle dage indtil kl. 19.30, i ferieperioder gerne lidt længere.
Der kan dog være specielle “voksendage”, der er uden børn.

Hvem møder du i Baglandet:

De nuværende Baglændere er mellem 20 og 74 år, og nogle har børn med, så du kan møde alle aldersgrupper.

Nogle baglændere er under uddannelse eller i arbejde, andre er arbejdsløse eller på førtidspension, og enkelte er folkepensionister.

På en almindelig åbningsdag er der typisk mellem 7 og 14 baglændere. Nogle kommer næsten hver dag, andre 1 gang om ugen eller hver anden uge, nogle ser vi kun sjældent. Og så dukker en gammel baglænder pludselig op for at hilse på de gamle venner eller deltage i vores julefrokost, eller måske for at starte på ny som en, der kommer ofte.

Baglandet København

“Vores” krog i gårdhaven under vores stuevinduer, hvor vi griller (om sommeren) og ryger tobak (hele året).