Henriette Kiaer

“Der er ingen, der er uenige om, at unge, der har været anbragt i enten familiepleje eller på døgninstitution, har brug for støtte til at klare overgangen fra at være anbragt til at skulle stå på egne ben. Derfor er mødesteder som Baglandet, der tilbyder et netværk med andre, der har været/er i samme situation, rigtig vigtige. Steder som Baglandet bliver ofte et vigtigt fast holdepunkt i de tidligere anbragtes liv”

Benedikte Kiær, tidligere socialminister

 

Støt os

Den mindste hjælp betyder meget

Baglandet er finansieret af midler fra satspuljen. Med da vores bevilling ikke er ubegrænset og ikke automatisk bliver reguleret i takt med almindelige prisstigninger, er vi mere og mere afhængige af hjælp og donationer fra andre.

Din støtte vil kunne hjælpe mange af Baglandets brugere og deres børn til at få nogle oplevelser eller tilbud, der normalt ikke er råd til, eller som ligger uden for, hvad satspuljemidler må bruges til. F.eks. må vi ikke længere bruge af satspuljemidler til at give baglænderne fødselsdags- og julegaver, som vi mener er en meget vigtig del af at være et Bagland, så udgifter hertil skal dækkes på andre måder.

Du kan støtte op om Baglandets arbejde med donationer, både som privatperson og som privat eller offentlig virksomhed eller organisation. Al hjælp er for os kærkomment, og for dig betyder det, at du kan være med til at bakke op om et socialt engageret projekt, der sætter værdier som ansvarlighed og troværdighed i højsædet, og som tilbyder nødvendig støtte og hjælp til tidligere anbragte, som ikke kan fås andre steder.

Vi modtager meget gerne støtte både i form af pengegaver, forskellige former for naturalier, gunstige rabatordninger, brugte computere og andet inventar m.v.. Kontakt os for at høre nærmere.

Kontante beløb kan indsættes i Merkur bank, reg.nr. 8401, konto nr. 0001018888. Du kan også donere via PayPal herunder.

Husk at angive kontaktoplysninger og et eventuelt særskilt formål, som pengene ønskes at blive brugt til.