Bisidderordning

I Baglandet Købehavn har vi mulighed for at være din bisidder.
En bisidder er en person, som sammen med dig kan deltage i møder med kommunen, andre myndigheder eller instanser, hvis du har brug for det.

Hvad kan en bisidder?

Som din bisidder kan vi både hjælpe dig med at forberede dig til mødet men også deltage aktivt sammen med dig på mødet. Ofte kan møderne være fulde af informationer, og det kan derfor være godt, at der er flere til at høre, hvad der bliver sagt på mødet. Bagefter taler vi om, hvad der blev sagt, og vi kan hjælpe dig med at forstå indholdet af mødet. Det kan også være, du oplever, at det bliver nemmere at få sagt de ting, du har brug for, hvis du er tryggere, når du har en bisidder med.

Vi kan også indimellem tage med dig til tandlæge, læge, hospital, gældsrådgivere, advokater m.v., hvis du har vanskeligt ved at gøre det selv eller ikke har en fra dit eget netværk, der kan tage med dig.