Oktober 2013.
Simon starter 3 måneders arbejdspraktik hos os i begyndelsen af november.