Februar 2020

Baglandet deltager den 20. februar i konferencen “Anbragt: Før, nu og i fremtiden”, som sætter spot på de levede erfaringer og på, hvad lovgivere, samfund og anbringelsespraksis kan lære af hinanden. Konference er arrangeret af
Pædagoguddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Danmarks Forsorgsmuseum og Socialpædagogerne.