Januar 2016
– så derfor går vi i Dagmar d. 28/1, hvor nogen ser Kollettivet, andre The Revenant.